• 0
  Vaša korpa
  Korpa je prazna.

Uslovi kupovine

1.1. Osnovni podaci o fimi

• Pun naziv pravnog subjekta: DOO MAGNOTRON-PROMET TRGOVINA NA VELIKO I MALO SUBOTICA
• Adresa: Štrosmajerova 5, 24000 Subotica
• Delatnost i šifra delatnosti: 4743 - Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
• Matični broj: 08672164
• Poreski broj: 102212342
• Web adresa: magnotron.rs
• Kontakt telefon: 024/558-89
• Kontakt e-mail: office@magnotron.rs

1.2. Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’. 'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

1.3. Kontakt podaci – korisnički servis

Broj telefona: 024/558-898

E-mail adresa: office@magnotron.rs

1.4. Dostava robe i eventualna ograničenja

KAKO ISPORUČUJEMO ROBU

 1. Sa sopstvenom vozilom.
 2. Sa kurirskom službom City express.

Šta spada u uslugu dostave robe sa Magnotron vozilima?

Frižideri, veš mašine, šporeti, sudomašine, veći televizori itd.. Isporučujemo sa našim vozilom u Subotici I okolini 50-60km (Bajmok, Sombor, Čantavir, Bačka Topola, Kanjiža, Horgoš itd..)

Isporuka robe se vrši od ponedeljka do subote.

 • Očekivan rok isporuke robe koja je na zalihama: 1-5 radnih dana. Dobra praksa naše firme je i da se roba isporučuje na način “danas za sutra”
 • isporuka očekivanog vremena će vam biti saopštena telefonom od strane našeg kolege.
 • Dostavu vrše dve osobe – prevozna sluzba Magnotron Prometa
 • Unos uređaja u kuću ili stan u prvu prostoriju (ukoliko uređaj nije “vangabaritni”)
 • Raspakivanje i provera fizičkog stanja uređaja
 • Unos uređaja u kuću ili stan moguće je izvršiti ukoliko postoje minimalni uslovi da se uređaji bezbedno unesu (dovoljna širina hodnika, stepeništa, ulaznih vrata i ostalih prolaza na putanji. Potrebno je da je stepenište obezbeđeno ogradom, a prilaz do objekta gde se isporučuje roba nesmetan)
 • “Vangabaritne” uređaje isporučujemo samo do ulaza u zgradu ili dvorište

Cena isporuka:

 • SUBOTICA KUĆA: 700 RSD
 • SUBOTICA STAN: 900 RSD
 • KELEBIJA: 700 RSD
 • PALIĆ: 700 RSD
 • HAJDUKOVO: 800 RSD
 • BAČKI VINOGRADI: 800 RSD
 • MALE PIJACE: 900 RSD
 • ŠUPLJAK: 800 RSD
 • BAJMOK: 1000 RSD
 • GORNJI TAVANKUT: 900 RSD
 • DONJI TAVANKUT: 900 RSD
 • ČANTAVIR: 800 RSD
 • LJUTOVO: 800 RSD
 • STARI ŽEDNIK: 1000 RSD
 • NOVI ŽEDNIK: 1000 RSD
 • ĐURĐIN: 1000 RSD
 • OROM: 1000 RSD
 • PAČIR: 1200 RSD
 • STARA MORAVICA: 1200 RSD
 • MALA BOSNA: 700 RSD
 • BIKOVO: 700 RSD
 • BAČKA TOPOLA: 2000 RSD
 • HORGOŠ: 1500 RSD
 • KANJIŽA: 2000 RSD
 • SENTA: 3000 RSD

ISPORUKA SA KURIRSKOM SLUŽBOM

Ova vrsta isporuka se podrazume od vrata do vrata.

Cene isporuke možete proveriti na sajtu City express –a.

1.5. Politika reklamacija

 

Postupak reklamacije po Zakonu o zaštiti potrošača

Postupak reklamacije sprovodi se shodno članu 56. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014, 62/2014, 6/2016-dr. zakon i 44/2018-dr. zakon).

 

Član 56. Zakona o zaštiti potrošača, izvod iz zakona:

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Član 56.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

U svakoj našoj prodavnici postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osoba zadužena za reklamacije kojoj se kupac može obratiti u vezi problema koji ima. Proces reklamacije počinje popunjavanjem izjave o reklamaciji, koju zaduženo lice naše firme daje kupcu da popuni. Naša firma je u obavezi da u zakonskom roku pošalje robu na servis, što znači da kupac ne snosi troškove slanja servisu. ]

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

[ Napomene: Postupak reklamacije za robu kupljenu preko ugovora na daljinu takođe se sprovodi u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

Prilikom izjavljivanja reklamacije kupac popunjava izjavu o reklamaciji koju može preuzeti sa našeg sajta ili dobiti u nekoj od naših prodavnica. Uz izjavu o reklamaciji kupac će dostaviti reklamirani proizvod u neku od prodavnica naše firme ili poštom/kurirskom službom na adresu magacina (Magnotron Promet doo, Ul. Tuk Ugarnice 14, 240000 Subotica)

Nakon slanja proizvoda, dalji postupak nastavlja se u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

S obzirom da se roba kupljena na daljinu uglavnom isporučuje kurirskom službom, kupac mora da obrati pažnju na stanje robe prilikom prijema. Ukoliko je pakovanje robe oštećeno, kupac ima pravo da odbije prijem. Ako kupac primi robu i posle raspakivanja utvrdi da je roba oštećena, ili ako prilikom puštanja u rad ustanovi da je uređaj neispravan, treba da nam se obrati a lice zaduženo za rešavanje reklamacija će ga uputiti na način rešavanja problema. ]

1.6. Zaštita privatnosti korisnika

U ime Magnotron Promet DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Magnotron Promet DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

1.7. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Magnotron Promet DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

1.9 Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.