• 0
    Vaša korpa
    Korpa je prazna.

LG 2 + 3 godine garancije

Datum objave:
LG 2 + 3 godine garancije

Uslovi i odredbe kampanje „LG 2 + 3 godine garancije“

LG 2 + 3 godine garancije

Sadašnji uslovi kampanje „LG 2 + 3 godine sigurnosti" (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na kupce koji su
kupili određene LG UHD TV I OLED proizvode u Srbiji, kako je definisano u Uslovima, između 1. Jula 2024 do
30. Septembra 2024 i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft.“ Preuzimanjem ovog Sertifikata
eksplicitno prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „ LG 2 + 3 godine sigurnosti “, prihvatate
da su oni obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim uslovima.

Da bi se ostvarilo pravo iz kampanje “ LG 2 + 3 godine sigurnosti ” potrebno je da se ispune sledeci uslovi:
1. Da kupac prikupi dokumentaciju kojom dokazuje kupovinu (račun) koji je napravljen u periodu
promocije između 1. Jula 2024 do 30. Septembra 2024 na teritoriji Republike Srbije.


2. Da uvoznik TV uređaja bude kompanija: Comtrade Distribution, Also Serbia d.o.o Novi Sad, Roaming
Electronics
, Gigatron export-import, Tehnomedia centar d.o.o, PROINTER-WEB ili Tehnomanija
d.o.o
(ime uvoznika piše na deklaraciji na kutiji proizvoda)


3. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine.
Registracija nije moguca posle 31. Oktobra 2024 godine.
Kupac prvo treba da proveri firmu uvoznika televizora ( naziv uvoznika pise na kutiji TV-a):


Ako je uvoznik TV-a Roaming Electronics:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.


Ako je uvoznik TV-a Also Serbia d.o.o Novi Sad:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@pinservis.com
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 21 4891 533
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.
ili
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.

Ako je uvoznik TV-a Comtrade Distribution:

Izvrsiti registraciju na Comtrade portalu: comtradedistribution.com/lg5
Mail za konsultacije i pomoc oko registracije: lg5@comtrade.com
 Ako je uvoznik TV-a Tehnomedia centar d.o.o:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.
 Ako je uvoznik TV-a Gigatron export-import:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@pinservis.com
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 21 4891 533
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.
ili
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.

Ako je uvoznik TV-a PROINTER-WEB ili Tehnomanija d.o.o:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi nize navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.

Potrebno je pripremiti sledece podatke:
a) Slika racuna sa vidljivom datumom, mestom i maloprodajom gde je kupovina napravljena
b) Fotografiju nalepnice sa zadnje strane TV-a sa vidljivim modelom i serijskim brojem aparata
c) Mail adresu
d) Kontakt telefon
e) Ime i Prezime
Nakon provere serijskog broja, kupac ce dobiti mail potvrde da je registracija uspešno završena kao i
uslove i odredbe ove akcije u prilogu maila potvrde.
4. LG 2 + 3 godine sigurnosti “ pruža vam sledeća prava i prednosti:
4.1 U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna
garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu
popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim
toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti
potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 2 + 3 godine sigurnosti “ (čak i

nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene
Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka
prvobitnog roka „ LG 2 + 3 godine sigurnosti “ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji
za vas kao kupca.
4.2 U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi
ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači
besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako
ne možemo da ga popravimo. Ukoliko nije dostupan isti proizvod, kupac dobija proizvod sa istim ili
sličnim karakteristikama. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 2 + 3 godine sigurnosti
” (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme
zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka
prvobitnog roka „ LG 2 + 3 godine sigurnosti “ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji
za vas kao kupca. Izlazak ovlasćenog servisa na adresu kupca nije obuhvaćen akcijom “ LG 2 + 3 godine
sigurnosti u periodu od treće do pete godine. Ukoliko kupac zeli izlazak na lice mesta, on ce biti
naplaćen po vazećem cenovniku servisa. Zakonski nosioci kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti” su
autorizovani LG TV servisi:
a) Kompanija SZR “IGNIS” i povezana pravna lica ( ESC HOME, OLED Servis, AB LG servis), matični
broj: 54142790, Adresa: Ratka Mitrovića br. 137, 11000, Beograd, Srbija. Tel: 011/2510 636.
b) Kompanija “PINSOFT” , matični broj: 08602905 , Adresa Zrenjaninski put 8, 21000, Novi Sad,
Srbija. Tel: : +381 21 4891 533

5. Kampanja „ LG 2 + 3 godine sigurnostivaži 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put
kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.
6. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-
godišnjeg perioda.
7. Proizvodi na koje se primenjuju navedeni Uslovi su sledeći:

43NANO753QC, 43QNED753RA, 43UR73003LA, 43UR74003LB, 43UR78003LK, 43UR80003L, 43UR81003LJ,
43UR91003LA, 43NANO763, 50QNED753RA, 50QNED7S3QA, 50QNED813RE, 50QNED823RE, 50UR73003LA
, 50UR78003LK, 50UR80003LJ, 50UR81003LJ, 50UR91003LA,50NANO763, 55NANO753QC , 55QNED753RA,
55QNED7S3QA, 55QNED813RE, 55QNED823RE, 55QNED863RE, 55UR73003LA, 55UR74003LB ,
55UR78003LK, 55UR80003LJ, 55UR81003LJ, 55UR91003LA, 55NANO763, 60UQ81003, 60UR80003LJ,
65UR73003LA, 65UR76003LL, 65UR78003LK, 65UR80003LJ, 65UR81003LJ, 65UR91003LA, 65NANO753QC,
65QNED753RA, 65QNED7S3QA, 65QNED813RE, 65QNED823RE, 65QNED863RE, 65QNED913QE,
65QNED993PB, 65QNED999QB, 65NANO763, 70UR80003LJ, 75UR76003LL, 75UR78003LK, 75UR81003LJ,
75UR91003LA, 75NANO753QA, 76NANO763, 75QNED753RA, 75QNED7S3QA, 75QNED813RE,
75QNED863RE, 86UR78003LB, 86UR81003LA, 86NANO753QA, 86NANO763, 86QNED863RE,
86QNED813RE, 86QNED913QE, 86QNED999QB, OLED42C31LA, OLED42C32LC, OLED48C31LA,
OLED48C32LB, OLED55B33, OLED55C31LA, OLED55C32LB, OLED55G13, OLED55G33LA, OLED65B33LA,

OLED65C31LA, OLED65C32LB, OLED65G13, OLED65G33LA, OLED77B33LA, OLED77C31LA, OLED77C32LA,
OLED77G33LA, OLED77M39LA, OLED83C31LA, OLED83G33LA, OLED97G29LA, OLED97M39LA
43NANO81T3A, 43NANO82T3B, 43QNED80T3A, 43UT80003LA, 43UT91003LA, 50NANO81T3A,
50NANO82T3B, 50QNED80T3A, 50QNED85T3A, 50QNED86T3A, 50QNED87T3B, 50UT80003LA,
50UT91003LA, 55NANO81T3A, 55NANO82T3B, 55QNED80T3A, 55QNED85T3C, 55QNED86T3A,
55QNED87T3B, 55UT80003LA, 55UT91003LA, 65NANO81T3A, 65NANO82T3B, 65QNED80T3A,
65QNED85T3C, 65QNED86T3A, 65QNED87T3B, 65QNED91T3A, 65UT80003LA, 65UT91003LA,
75NANO81T3A, 75NANO82T3B, 75QNED80T3A, 75QNED85T3C, 75QNED86T3A, 75QNED87T3B,
75QNED91T3A, 75QNED99T9B, 75UT80003LA, 75UT91003LA, 86NANO81T3A, 86QNED80T3A,
86QNED85T3C, 86QNED86T3A, 86QNED91T3A, 86QNED99T9B, 86UT81003LA
OLED42C41LA, OLED42C42LA, OLED48C41LA, OLED48C42LA, OLED55B42LA, OLED55B43LA, 48LX1T6LA,
55LX1Q6LA, 55LX1T6LA, OLED55C41LA, OLED55C42LA, OLED55G42LW, OLED55G43LS, OLED65B42LA,
OLED65B43LA, OLED65C41LA, OLED65C42LA, OLED65G42LW, OLED65G43LS, OLED65M49LA,
OLED77B42LA, OLED77B43LA, OLED77C41LA, OLED77C42LA, OLED77G42LW, OLED77M39LA,
OLED77M49LA, OLED83C41LA, OLED83G42LW, OLED83M49LA, OLED97G42LW, OLED97M49LA

8. Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i
list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.
9. OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI: Ovom registracijom prihvatam i saglašavam se da, do
opoziva ove saglasnosti kompanije: SZR “IGNIS”, PINSOFT, ESC Home, AB LG Servis, OLED Servis, Comtrade
Distribution, Also Serbia d.o.o Novi Sad, Roaming Electronics, Tehnomedia centar d.o.o. Gigatron export-
import, PROINTER-WEB, Tehnomanija d.o.o. I Predstavnistvo LG Electronics Magyar Kft. mogu da koriste,
obrađuju i – u okvirima potrebe i u slučajevima kada je to neophodno – prenesu licima koje vrše obradu
podataka, one podatke koje svojevoljno dostavim putem ove registracije. U tu svrhu, eksplicitno se
saglašavam da - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke dostavljene radi identifikacije da bi
zaključio sporazum kojim se uspostavljaju usluge koje pruža, kao i da ostvari prava i ispuni obaveze koje iz
njega nastanu; - Pružalac usluga može – u svrhu pružanja usluge i do granice do koje je to tehnički
opravdano – da koristi moje lične podatke na neophodan način i do neophodnog vremenskog perioda; -
Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge u svrhu
poboljšanja usluge, isporuke cilljanih elektronskih reklama ili drugog ciljanog sadržaja, ili za istraživanje
tržišta; - Ovim prihvatam da Pružalac usluga neće preneti moje lične podakte dostavljene u okviru
postojećeg obaveštenja nijednom trećem licu koje nije navedeno u sadašnjem obaveštenju. Saglasnost
koja je ovim putem data je svojevoljna, data uz razumevanje odgovarajućih informacija i može da bude
povučena u bili kom trenutku, bez ograničenja i bez obrazloženja, slanjem zahteva na mail adrese:
lg5@servisignis.rs , lg5@pinservis.com, ili lg5@comtrade.com

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.